tirsdag 7. juni 2011

Slag med trelseiv er ikke vold?!?!?

Både VG og Dagbla¨' har skrevet om en stygg, stygg sak i dag.
Riste Barna med Tresleiv og Foreldre må i fengsel etter rising av barna

Barbarisk kaller vi slikt!

Foreldrene sier at de fikk råd fra menigheten sin om å bruke redskaper til å banke ungene med for med hånden skulle man vise godskap... selve metoden fant han i en amerikansk bok..
Unnskyld men hånden skal vise godhet???
er det ikke hånden som holder tresleiva da?

Mora hadde også sparket og slått sønnene og dunket hodet til den ene i gulvet fordi han lagde litt bråk om morgenen.
er det mulig?
Og straffa de fikk er rett og slett pinlig!

Henholdsvis 40 og 60 dagers fengsel og til sammen 70 000 kr i erstattning????
Hva slags pinglestraff er det da?
Igjen... norsk fengselsystem er rett og slett en barnehage for bortskjemte voksne snørrunger!

Jeg tror ikke det er bra å overbeskytte barn.
De må få oppleve livet på godt og vondt på egenhånd for å bygge erfaring, men det er foreldrenes ansvar å beskytte dem og sette grensen for hva som er vondt og hva som er farlig.
Foreldrenes rolle er ikke å skape blåflekker men å blåse på dem!

Det er også foreldrenes ansvar å sørge for de gode erfaringene og den tryggheten som gjør at vonde erfaringer blir erfaringer og ikke traumer.
Foreldre skal gi sine barn positive opplevelser.
Selv en streng oppdragelse kan være positiv om den utføres konsekvent og med tre Ja for hvert Nei.

Jeg tar meg den frihet å sitere loven jeg...
(sitert fra bente-mamma4)
Barneloven § 30 tredje :

”Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.”
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...