onsdag 8. juni 2011

ULV ULV

I Norge foregår det for øyeblikket endel politisk skitt-kasting... også kjent som en debatt... om fremtiden til ville kjøttetere.
Spørsmålet er om de bør øke i populasjon eller om de skal reduseres.
Hoved bekymringen er effekten disse dyra har på bondenorge.
I finnmark er samene bekymra for rein som blir tatt.

 Saken er at i Norge har vi en lang tradisjon med å sleppe sauer ut på beite om sommeren for å feite dem opp.
I skauen.
Før i tida hadde vi Budeier og gjetere som reiste opp i skogen om sommeren for å passe på dyra, men det gikk ut på moten omtrentlig samtidig som krav om betaling for jobben kom inn i motebildet.


Jeg kjenner mange jeg som kunne hatt godt av en sommer i skog og mark omringet av sau.

Men... Nå er ikke mitt poeng om at folk skal ha penger for å sitte på rompa, tygge strå og passe sauer...

Poenget er...
Politikerne greier ikke å se forbi pengene...
de ser ikke andre verdier enn hva som klinger i kassa.

De ser ikke hvor vakre disse dyra er og hvor verdifulle de er for faunaen vår.

Og den er praktisk talt utryddet.

For ca 15 år siden våknet mitt engasjement i Ulv og villdyr når det norske militære forsvaret tok i bruk de STORE våpnene i form av et helikopter for å drepe en drektig ulvinne.
Hun var den siste igjen av flokken sin etter en regelrett jihad utført av jegere på målrettet jakt etter å fjerne dem fra klodens overflate.
Det var også den siste faktiske ulveflokken i norge.
 Nå er det 40 eller 50 levende ulver i Norge. de fleste i små grupper eller enslige.
Vi har ingen flokker lengre.

Det snakkes om Hybridulver og forsvares med at ulebestanden i Norge er "Hybrider" fordi endel av dem er født i fangenskap og andre er importerte eller migrerte ulver fra Sibir eller Balkan heller enn "innfødte" norske ulver.
Og derfor kan vi drepe ulvene... de er jo ikke rene skandinaviske ulver....
Her snakker vi innvandringspolitikk på fryktelig høyt plan....

SKITPRAT!
prøv en gang til herr politiker...
Hvis den Norske politikerstanden, bøndene og trigger-happy-trofeejegere hadde tillat å la den norske Canis Lupus få leve, så ville den ikke blitt så skjelden og det ville ikke vært rom for den sibirske varianten.
De få stakkars skandinaviske ulvene er ensomme og innavla.
de trenger ferskt blod i genstammen...
det er INGEN reell forskjell på skandinavisk ulv og sibirsk eller baltisk ulv.
Det blir litt som å sammenligne Norsk og Russisk menneske DNA. Russerne er IKKE en annen art bare fordi de er fra Russland
OK... så de har hovedsaklig brune øyne og vi har forholdsvis flere blå øyne, men et blandingsbarn blir ikke noe mindre menneskelig selv om det har en forelder av hvert slag...

politikerne skylder også på  Gaupa, Bjørnen og Jerven for sauedøden i Norge og de har flere ganger tillatt vintermord av Jerv.
Det betyr at de graver seg inn i jervens hi og dreper ungene mens mora sover vinterdvalen sin.
Hvordan er det å forsvare Norsk Fauna?
Det blir liksom litt som å hive en nyfødt guttunge i fengsel fordi han *kan finne på* å voldta en kvinne når han blir voksen...

Og Bjørner....
Stort sett vegetarianere som ikke sier nei takk til en lammestek hvis den tilfeldigvis trasker forbi.
Er det Bjørnen sin feil at en liker å spise?

 
Jeg blir litt sint.
Disse mektige og fantastiske dyra har vært her siden før siste istid, og uten mennesklelig innblanding, egoisme og total mangel på ansvar for ting som ikke kaster av seg penger.
De er bygd for å jakte og de er bygd for å vare lenge.
Naturen trenger kjøttetere også.
Naturen trenger IKKE mennesker.
Den kjære dyrebare planeten vår ville helt sikkert greid seg helt fint uten oss.

Men, her er vi. Og vi er fullt bestemt på å ødelegge stort sett alt vi kommer over.

For å bli ansett som en "stabil og overlevelsesdyktig" bestand, må en art ha 1000- 2000 individer på det aktuelle geografiske området. (i dette tilfellet: Norge)

I Norge har vi: 40-50 Ulver, 330 Bjørner, 245 Jerver og 385 Gauper


Vi har MASSE skog.
Faktisk... bare 20-30% av vårt lange land egner seg til å bo på eller dyrke. da sier det seg kanskje eselv at vi har masse plass til overs...

og til slutt et bittelite paradoks....

I 2004 ble det utbetalt erstatning til norske bønder for ca 2300 sauer.
DVS 1.5% av utmarksbeitende sau.
Alle disse ble "tatt av ulv".
Vi har max 50 ulv...
Og om Jerven, Bjørnen og Gaupa hjalp til?
Sånn som bøndene skriker og bærer seg skulle vi tro at det ikke var sau igjen her til lands...

Det er helt klart forklaringa på hvorfor sauekjøtt er så hinsides dyrt her til lands...


Tenk på det...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...